Здравейте! Аз съм Диана Бонева и се радвам да бъда част от екипа на Balance Line.

Завършила съм рехабилитация в Медицински колеж „Й.Филаретова“, а след това и кинезитерапия в НСА „В.Левски“. Работила съм в различни направления на специалността и   допълвам знанията и уменията  си с допълнителни обучения и курсове. Специализирала съм кинезитерапия и рехабилитация в „Женското здраве“ включително по време на бременността и периода след раждане.  Възприемам тялото като съвършена единна система и  се старая чрез работата  си да постигна цялостно оптимизиране на здравето.