Цени на Индивидуални, Групови и Semi-Private тренировки

Balance Line Studio

 • Групови тренировки с REFORMER

  •  Първо посещение – 25 BGN
  • Единично посещение – 35 BGN
  • 4 посещения /валидност 1 месец/- 80 BGN
  • 8 посещения /валидност 2 месеца/- 160 BGN
  • 12 посещения /валидност 2 месеца/ – 210 BGN
  • 3 Месеца неограничено – 570 BGN
  • 6 Месеца неограничено – 1080 BGN
  • 12 Месеца неограничено – 2040 BGN

 • Индивидуални тренировки с REFORMER

  • Първо посещение – 35 BGN
  • Единично посещение – 50 BGN
  • 4 посещения /валидност 1 месец/ – 140 BGN
  • 8 посещения /валидност 2 месеца/ – 260 BGN
  • 12 посещения/валидност 2 месеца/ – 360 BGN
  • 3 месеца неограничено – 1440 BGN
  • 6 месеца неограничено – 2500 BGN

 • Semi-Private/Duet

  • Първо посещение – 65 BGN
  • Единично посещение – 90 BGN
  • 4 посещения – 270 BGN
  • 8 посещения – 520 BGN
  • 12 посещения – 690 BGN

В случай на анулиране на сесия се изисква 24-часово предизвестие по телефона, в противен случай се начислява пълната такса за сесията. Същото важи и при неявяване.

Валидността на абонаментите се счита от датата на закупуване.