Workshop with Michael @pilatesbymichael | May 27, 2023

Workshop with Michael @pilatesbymichael | May 27, 2023


 

На 27 май 2023 г. приветстваме Майкъл от Атина @pilatesbymichael за един вълнуващ workshop!

Съвременният начин на живот и лошата стойка могат да навредят сериозно на шията и гърба ни –  две от най-важните части на тялото както за физическото, така и за психическото ни здраве.

На този workshop ще работим върху:
• Мускулите на тези две основни части на тялото
• Как да коригираме позицията на главата
• Пилатес упражнения с реквизити (топки ластици), които могат да се практикуват дори у дома
• Упражнения с Реформър, Стол и Барел (Pilates equipment)

След семинара Майкъл ще проведе групова тренировка на всички участници, които имат желание да се включат!

 

Майкъл Карагиоргос е завършил катедрата по “Физическо възпитание и спортни науки” в Атинския университет през 2015 г. В младежките си години той е бил бегач на средни и дълги разстояния. През последните 4 години основното му поле на интерес е методът Пилатес, който той ексклузивно преподава, не само като инструктор, но и като преподавател.

 

 

Цена: 100 лв.

Дата: 27 Май 2023  |  Час: 10:00 – 13:00

Място: Balance Line studio   Бул. Александър Малинов 89, ет.2

 

За записване: 0886 801 633, balanceline2015@gmail.com

IBAN: BG96FINV91501004226691

 


 

 

On May 27, 2023 we’re welcoming @pilatesbymichael for a riveting workshop!

Modern lifestyle and poor posture can harm the neck and the back part of our body; two of the most important body parts for both our physical and mental health.

We will be working on:
• the muscles of these two main body parts
• Head position and proroper alignment
• Pilates props exercises that can be practised even at home
• Reformer, chair, barrel exercises (Pilates equipment)

After the workshop Michael will teach a group class for all participants in the workshop.

Michalis Karagiorgos is a teacher of physical education & sports science, having graduated from the department of physical education & sports science of the university of Athens at 2015. In his youth years, he was a middle & long distance runner. In the last 4 years his main field of interest is the Pilates method, which he exclusively teaches, not only as an instructor but also as an educator.

 

 

Price: 50 EUR

May 27, 2023  |  10:00 – 13:00

Location: Balance Line studio

89 Alexander Malinov Blvd., Sofia

 

Bookings: +359 886 801 633; balanceline2015@gmail.com

IBAN: BG96FINV91501004226691

 

Follow Michael on instagram:

@pilatesbymichael